11/20/2011

a Olimpia mówiła, że tak jak potrzeba pozwolenia na posiadanie psa groźnej rasy, tak samo powinno być wymagane pozwolenie na posiadanie dzieci...